Abikeskus: Üliõpilaskodu
Telefoninumbrid ja kasutusjuhendid
Postitatud Sergei Popov on 08. October 2014, 20:03.

TTÜ Virumaa Kolledž-is (peahoone, laborikorpus, Põlevkivi Kompetentsikeskus, üliõpilashoone) kasutatakse VoIP telefonide lahendus. Muudatused seotud ainult sisenumbritega.

Sisenumbrid on neli viimased numbid, mis on võimalik kasutada üliõpilashoones, kompetentsikeskuses ja peahoones.

Näiteks, kui võtame number 3363921 siis sisenumber on 3921.

 

Вирумааский колледж ТТУ (основное здание, лабораторный корпус, Центр компетенции сланца, студенческий дом) используют телефонное VoIP решение. Изменения коснулись только внутренних номеров.

Внутренние номера - это четыре последние цифры, которые можно использовать в студенческом доме, центре компетенции и основном здании.

Например, если возьмем номер 3363921, то короткий номер будет 3921.

 

NB! Maanuses on lisatud fail kus on väike kirjeldus põhinumbrite kohta. В приложении файл с небольшим описанием основных номеров.

 

Küsimuste kohta kirjutage palun e-postiga või IT-tugi portaali kaudu.
С вопросами обращайтесь по э-почте или через портал ИТ-поддержки.

 

 Manused 
 
(2 hääli)
Sellest artiklist oli abi
Sellest artiklist ei olnud abi

Kommentaarid (0)
TalTech Virumaa kolledž © 2014