Abikeskus: Üliõpilaskodu
Internetiühendus (Интернет соединение)
Postitatud Sergei Popov on 28. April 2014, 15:13.

Üliõpilaselamute võrgus on palju arvutiviirustest nakatunud arvuteid. Siinkohal palume tungivalt kõigil arvutiomanikel veenduda oma arvuti korrasolekus või lasta seda teha mõnel IT spetsialistil.

NB! Viiruste eest 100% kaitstud ei ole isegi viirusetõrjega arvutid!

 

INTERNETI KASUTAMISE KORD

 1. Interneti püsiühendus on kasutatav kõigis üliõpilaselamutubades.
 2. Internetiühendus on aktiveeritud kõigis üliõpilaselamutubades.
 3. Majasisese võrgu kiirus on 10/100 Mbit/s, välisühendus on 20 Mbit/s.
 4. Interneti püsiühenduse pakkujaks on Elion.
 5. Arvuti võrguvalmiduse eest vastutab arvuti omanik, Üliõpilashoone sellealast tehnilist tuge ei osuta. Võrku ühendamiseks peab arvutil olema töökorras 10/100Mbps etherneti võrgukaart RJ45 pistikupesaga. Arvutile peab olema installeeritud TCP/IP protokoll, ning see peab olema konfigureeritud kasutama DHCPd, mis annab arvutile automaatselt IP aadressi ja muud võrguseaded.
 6. Kuna arvutitele antavad IP aadressid on nn. sisevõrgu aadressid ja ei ole väljastpoolt nähtavad, siis rünnet väljaspoolt üliõpilaselamut ei ole karta. Oma arvuti turvalisuse eest üliõpilaselamu kohtvõrgus vastutab arvuti omanik. Ärge jagage oma arvutiressursse välja, kasutage tulemüüri- ja viirusetõrjetarkvara.
 7. Üliõpilashoone on õigus blokeerida juurdepääs mittesoovitavatele võrguressurssidele.
 8. Keelatud ja karistatav on iga alljärgnev tegevus (nii Kasutaja enda arvutis kui Kasutaja arvuti kaudu teiste arvutites):
  1. Arvutivõrgu või arvutisüsteemi ühenduse rikkumine või tõkestamine;
  2. Arvutiviiruse levitamine;
  3. Igasugune muu õigusvastane arvutialane tegevus.
 9. Kasutaja süü tõttu tekkinud tehnilise rikke parandamise kulud tasub Kasutaja.
 10. Ühendust puudutavate probleemidega pöörduda Infrastruktuuri talituse poole (e-post: vk.it@ttu.ee või tel. 3363939).
 11. Internetiühenduse kasutamine on tasuta.

 

MIKS MA EI SAA OMA ARVUTIGA VÕRKU?

Internetiühendus on aktiveeritud kõigis tubades. Kuna aga ühiselamute sisevõrk on päris suur ja keeruline kooslus, siis esineb kahjuks kõikvõimalikke probleeme. Järgnevalt on loetletud mõned võimalikud võrguühenduse puudumise põhjused.

 1. Kui ka kõrvaltubades või terves majas ei ole internetiühendust, siis on probleem ilmselt üldisem ja kui võrgukatkestusest ei ole eelnevalt teatatud, siis tuleks ühendust võtta Infrastruktuuri talitusega (e-post: vk.it@ttu.ee või tel. 3363939).
 2. Kontrollige, kas teie arvuti on saanud DHCP serverilt õiged andmed: IP aadress peab algama numbriga 10. Kui see on midagi muud, siis on kuskil võrgus ilmselt illegaalne DHCP server, millest palume teavitada Üliõpilasküla. Näiteks Windows XP tööriista dhcploc ja mõnede muude vahendite (nt. WireShark) abil saavad kogenumad kasutajad kindlaks teha ka segadust tekitava masina MAC aadressi ja selle kohe Üliõpilaskülale teada anda.

On võimalik ka, et DHCP server pole lihtsalt mingil põhjusel ajutiselt kättesaadav (sellele võib viidata arvuti IP aadress, mis algab numbriga 169). Kui te kasutate toas ühenduse jagamiseks ruuterit, siis kõik ülaltoodu ei kehti, kuna ilmselt saab arvuti oma IP aadressi siis sellelt ruuterilt, kuid ruuter omakorda saab selle siiski ühiselamu DHCP serverilt. Üldiselt peaks üliõpilaselamutes olema illegaalsete DHCP serverite juurdepääs võrgule blokeeritud, kuid mingeid anomaaliaid võib siiski vahel ette tulla.

 1. Kas arvuti on ühendatud võrgukaabli abil seinal asuvasse arvutivõrgu pistikupesasse? Kas võrgukaabel on korralikult ühendatud, annab ühendust? NB! Telefonijuhe võrgukaabliks ei sobi! Arvutivõrgu kaabli otsal on 8 klemmi! Modemiga üliõpilaselamutes võrku ühenduda ei saa, ikka ainult läbi arvuti RJ45 võrguliidese.
 2. Võrgukaart ei tööta korralikult või pole õigesti. Kas arvutil võrgupesa juures mingeid tulukesi põleb/vilgub? On juhtunud ka, et võrgukaardi pesa või võrgupistik seinas on deformeerunud ja ei anna seetõttu hästi ühendust või on kaabel katkine/defektne. Jällegi, sellisel juhul tuleks ühendust võtta Üliõpilashonne administraatoriga.
 3. Võimalik, et teie arvutist on lähtunud mingit sorti kahtlane tegevus võrgus, mille tulemusema on ühendus toas välja lülitunud. Kui viirustest ja muust sellisest tingitud liiklus võrgus ületab kriitilise piiri, siis lülitatakse kahtlast liiklust põhjustavad arvutid võrgust välja, et tagada teistele arvutitele normaalne võrgu toimimine, või kui toas on mingil põhjusel illegaalne DHCP server püsti. See protsess toimub automaatselt.

 

KONTAKTINFO PROBLEEMIDE KORRAL

Probleemide korral internetiühendusega võite kontakteeruda e-posti aadressil vk.it@ttu.ee või helistada telefonil 3363939. Helistada võib ka Üliõpilashonne administraatori numbril 3344103. Probleemist teada andes palume kindlasti lisada infole oma toa number.

NB! Enne Üliõpilaskülaga kontakteerumist tutvuge palun kindlasti siin sektsioonis oleva ülejäänud informatsiooniga.
 

NÕUDMISED ARVUTILE

Arvuti võrguvalmiduse ja töökorras oleku eest vastutab arvuti omanik, Üliõpilashoone sellealast tehnilist tuge ei osuta, soovitame abi otsida näiteks üliõpilaselamus elavatelt või teistelt tuttavatelt it-spetsialistidelt. Võrgukaabli peab arvuti omanik ise hankima!

Võrku ühendumiseks peab arvutil olema töökorras RJ45 pistikupesaga võrguliides, mis toetab kiirusi 10 ja/või 100Mbps. Arvuti peab olema konfigureeritud kasutama DHCPd, mis annab arvutile automaatselt IP aadressi (mitteruuditava sisevõrgu aadressi) ja muud võrguseaded. Arvuti IP aadressi käsitsi määrata ei ole ette nähtud. Sellised ongi üldjuhul ka arvutite vaikimisi (default) seaded - ehk siis võrku ühendatav arvuti peaks üldjuhul kohe olema valmis võrku kasutama.

Võrku ühendatavale Windowsi arvutile peavad olema installeeritud kõik vajalikud veaparandused ja turvapaigad ning viirusetõrje.

Eelnevalt tuleb ka veenduda, et viirusetõrje tõepoolest töötab ja arvuti ei olegi juba nakatunud viirustest! Kasutage ka tulemüüritarkvara, Windowsi puhul peab aktiivne olema vähemasti Windowsi enda tulemüür.

Elamute võrgus on pidevalt teatud hulk viirustest nakatunud arvuteid ning need on ohuks ja probleemiks nii ühisalemute sisevõrgus kui ka laiemalt, sooritades ründeid erinevate internetiaadresside vastu nii majas kui väljaspool maja. Seega palume tungivalt kõigil IT valdkonnas võhikutel oma arvuti aeg-ajalt mõnel pädeval IT-spetsialistil üle lasta kontrollida, enne kui probleem tõsiseks muutub.

 

ÜHENDUS

Tasuta internetiühendus on olemas kõigis üliõpilaselamutes ja on aktiveeritud kõigis tubades.

 1. Majasisese võrgu kiirus on 10/100/1000 Mbit/s.
 2. Välisühendus kõigile kokku on 20 Mbit/s ja samaaegsete lahtiste ühenduste arv on kuni 400.
 3. Suurte failide (online-video, suured failid jne.) allalaadimine kiirus kõigile kokku on 10 Mbit/s.
 4. P2P võrguteenused on keelatud.

Palume seda ühendust kasutada mõistlikult. Internetiühenduse kiirus toa kohta sõltub sellest, kui palju mingil hetkel võrguühenduse üldine koormus antud võrgusegmendis on. Kõikvõimalikud veebis leiduvad kiirusetestid võivad siin anda kõige erinevamaid tulemusi.

Internetiühenduse teenusepakkuja on Elion. Probleemide korral ühendusega pöörduge palun Kolledž-i Infrastruktuuri talituse poole, Elion-iga ega TTÜ VK kohalike võrgu probleemide lahendamisega ei tegele. Palume tutvuda ka Elioni võrgueeskirjaga, keelatud on:

 • levitada piraattarkvara ja pornograafiat ükskõik millisel kujul;
 • kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele;
 • teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Palume silmas pidada, et üliõpilashoones internetiliiklust logitakse ja vajadusel on võimalik kindlaks teha, millisest toast millisel ajal on mingi tegevus toimunud. Vastava päringu laekumisel edastatakse see info ka korrakaitseorganitele.

 

ÜHENDUSE JAGAMINE

Kui on soov ühendada toas võrku mitu arvutit, siis selleks on soovitav kasutada kommutaatorit (switch'i). Meie majas on igas toas kaks võrgupesa, nii et jagamiseks praktilist vajadust ei tohiks tekkida.

NB! Kui jagamiseks kasutatavas seadmes (ruuteris) on sees DHCP server, siis tuleb veenduda, et see toimiks ainult sisemisel võrguliidesel ja ei põhjustaks segadust võrgus väljaspool tuba! Seetõttu on soovitav vältida ühenduse jagamiseks sellisete seadmete kasutamist, kui te just kindlalt ei tea, mida te teete! Soovitav on sellises seadmes DHCP server üldse välja lülitada! See käib eriti WiFi ruuterite kohta, sest just nendega esineb sageli probleeme. Kui
kasutate WiFi ruuterit, siis on soovitav oma ruuter ka ära turvata, et teie ruuteri kaudu ei saaks ühendust ükski arvuti peale teie enda oma.

Kui teie WiFi ruuter on avaliku juurdepääsuga, siis ei saa välistada, et keegi võõras selle kaudu midagi pahatahtlikku korda saadab ning kindlaks teha ei ole hiljem võimalik midagi.

 

TURVALISUS

Igaüks vastutab ise oma arvuti turvalisuse eest! Kohustuslik on paigaldada oma arvutile kõik olemasolevad turvapaigad, kasutada viirusetõrjet ja tulemüüri. Viirusest nakatunud arvuti põhjustab sageli probleeme nii üliõpilaselamu võrgus kui ka väljaspool maja. Kõik kes ennast IT valdkonnas väga koduselt ei tunne, peaksid laskma oma arvutit aeg-ajalt mõnel IT taustaga inimesel kontrollida. Ei ole kuidagi võimalik alahinnata selle olulisust!

Infot oma arvuti turvamise ja viirusetõrje kohta saab näiteks siit veebilehelt: www.arvutikaitse.ee

 

AVATUD PORTID JA TEENUSED

 • Võrgu teenused - DNS, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, ICQ, ICMP, IMAP, IMAPS, IRC, MMS, MSSQL, MYSQL, NTP, POP3, POP3S, POSTGRESQL, RDP, RTSP, SMTP, SMTPS, SSH, VNC.
 • Tarkvara – Remote Administrator, SopCast, WebMoney, Windows Messenger.
 • Mängud – Battle.net, Battlefield, League of Legends, Steam, World of Tanks.

 

LISAINFO

Täiendavad küsimused saatke aadressile - vk.it@ttu.ee. Võite ka helistada telefonil - 3363939.Manused 
 
 üliõpilaskodu internetiühenduse reeglid (est).pdf (482.41 KB)
 üliõpilaskodu internetiühenduse reeglid (rus).pdf (499.23 KB)
(0 hääli)
Sellest artiklist oli abi
Sellest artiklist ei olnud abi

TalTech Virumaa kolledž © 2014